صفحه اصلی > ریاست > مدیر امور اداری 

نام و نام خانوادگی : نگین بنی عباسی

سمت : مدیر امور اداری

پست سازمانی : کارشناس امور روانی

سابقه کار : 4 سال

تلفن داخلی :6-07644325744

شرح وظایف :

1- تنظیم گواهی کار ماهیانه پرسنل و لیست های کاری خدمات

2- تنظیم برنامه کاری واحدهای اداری

3- تنظیم برنامه ماهیانه شیفت پزشکان اورژانس

4- نظارت و کنترل دستگاه تایمکس

5- تنظیم فرم ها و گواهی های مربوط به ماندگاری و ویزیت پزشکان متخصص و پیگیری آنها

6- تنظیم و ارسال برنامه های آنکالی اتاق عمل و کشیک درمانگاه متخصصین

7- جمع آوری و ارسال ماموریت پرسنل

8- جمع آوری و ارسال مرخصی ها و استعلاجی پرسنل

9- اعلام شرع بکار و پایان کار پرسنل و همچنین سایر لیست های مربوط به پرسنل مانند عیدی ،حق مسکن و ....

10- پیگیری تنظیم کلیه قراردادهای مربوط به بیمارستان برای واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی مانند آشپزخانه ،وسیله نقلیه ایاب و ذهاب ، تاسیسات ، مسکن و پانسیون ها

11- تنظیم قرار داد پزشکان عمومی جهت همکاری با بیمارستان

12- تنظیم گواهی کار ماهیانه و پیگیر ی انجام مراحل اداری پرداخت حقوق ماهیانه پزشکان عمومی  ، قراردادی و همچنین پرسنل خدمات شرکتی

13- تنظیم جواب نامه های اداری برابر دستور ریاست بیمارستان

14- تنظیم تعهد نامه های طرح تحول نظام سلامت مربوط به متخصصین