صفحه اصلي > بخش های درمانی > بخش های بستری > اتاق عمل 

نام  بخش : اتاق عمل

مسئول بخش : نازیلا بنی عباسی

سابقه کار : 23 سال

تعداد تخت فعال : 2 تخت عمل و 6 تخت ریکاوری

تعداد پرسنل : 14 نفر

قراردادی : 2نفر                پیمانی : 6 نفر                 طرحی : 6 نفر

تعداد پزشکان : 5 پزشک متخصص

تعداد خدمات : 2 نفر

نحوه پذیرش بیماران : ابتدا به صورت نوبت دهی و سپس انجام انواع عمل های تخصصی چشم، جراحی عمومی ،زنان ، اورولوژی ، ارتوپدی ،عمل های  فوق تخصصی کلیه و مجاری ادرار