صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های سرپایی > تالاسمی 

نام واحد : تالاسمی

مسئول واحد : لیلا قلی پور

سابقه کار : 7 سال

تعداد پرسنل : 1 نفر

شرح وظایف :

1-کنترل علائم حیاتی

2-نمونه گیری جهت CBC و سرم cross match

3-کنترل و ثبت دقیق مشخصات کیسه خون و بیمار

4-تزریق خون

5-تزریق داروهای لازم در صورت بروز واکنش ناشی از تزریق خون

6-توزیع دارو و ملزومات مورد نیاز ماهانه بیمار

7-تعیین نوبت بیماران برای تزریقات منظم خون

8-تعیین و تنظیم تعداد بیماران در روزهای تزریق خون بطوریکه بیماران تقریبا مراجعات یکسان در روزهای یکماه داشته باشند

9-کنترل دفترچه های بیمه

10-کنترل آزمایشات خونی وارسال آن به آزمایشگاه

11-اکوکاردیوگرافی و ECGبصورت سالانه

12-آزمایشات feritix  بصورت 3 ماهه و ارسال نتایج آن به پزشک متخصص