• روز مهندس
  روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس مبارک باد

 • کلنگ ساختمان دیالیز
  کلنگ ساختمان دیالیز بیمارستان فارابی بستک به زمین خورد

 • نوبت دهی تلفنی
  اعلام شماره تماس با سیستم نوبت دهی تلفنی

 • آغاز بکار دکتر بابک حسینی
  آغاز بکار دکتر بابک حسینی متخصص جراح عمومی در بیمارستان فارابی بستک

 • راه اندازی سامانه پکس بیمارستان فارابی بستک
  سامانه پکس در بیمارستان فارابی بستک راه اندازی گردید

 
 
 
 
 
لينك هاي مفيد
سامانه ها
خدمات الكترونيك

 هرمزگان -شهرستان بستک -بلوار امام خمینی -بلوار دکتر سعیدی

کد پستی :7961943137        فاکس : 44323363         ایمیل:bastakhospital@gmail.com

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved