صفحه اصلي > بخش های درمانی > بخش های بستری > اورژانس تحت نظر 

نام واحد : بخش اورژانس تحت نظر

مسئول بخش : علی پیشه ور پور

سابقه کار : 20 سال

تعداد پرسنل : 15 نفر

شرح وظایف :

1-ارائه خدمات اورژانس به بیماران بدحال قلبی ، تصادفی ،سکته مغزی و ....

2-ارائه خدمات سرپاییمانند تزریقات - پانسمان -نوار قلب - بخیه

3- ارائه خدمات اولیه بستری جهت بیماران بستری شده قبل از انتقال به بخش ها