• 25 بهمن روز پرستار گرامی باد
  25 بهمن روز پرستار گرامی باد

 • حضور متخصص قلب و عروق در کلینیک بیمارستان فارابی
  ویزیت بیماران توسط پزشک متخصص خانم دکتر فرازنده

 • هفته سلامت روان
  24-30 مهر هفته سلامت روان گرامی باد

 • مانور مدیریت بحران در برابر بیماری مرس.کرونا ویروس
  مانور مدیریت بحران در برابر بیماری مرس.کرونا ویروس در بیمارستان فارابی بستک

 • مانور مدیرت بحران در برابر بیماری مرس.کرونا ویروس
  مانور مدیرت بحران در برابر بیماری مرس.کرونا ویروس در بیمارستان فارابی بستک

 
 
 
 
 
لينك هاي مفيد
سامانه ها
خدمات الكترونيك

 هرمزگان -شهرستان بستک -بلوار امام خمینی -بلوار دکتر سعیدی

کد پستی :7961943137        فاکس : 44325744         ایمیل:bastakhospital@gmail.com

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved