صفحه اصلی > باکس خدمات الکترونیک > نوبت دهی تلفنی 

به اطلاع کلیه مراجعه کنندگان می رساند:

جهت دریافت نوبت با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

07644325744  -   07644325745  -  07644325746  

شایان ذکر است نوبت دهی برای روز بعد می باشد.