صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های بستری > ICU 

بخش ICU

مسئول بخش : صالحه کیائی

سابقه کار :  8 سال

تعداد تخت:   4 تخت ، 2 تخت فعال

تعداد پرسنل :

پیمانی :  3 نفر              طرحی :  1 نفر         

پزشکان بخش:

دکتر مرضیه فرازنده           متخصص قلب و عروق

دکتر  صدیقه رئیسیان        متخصص داخلی
دکتر  لاله رهنمائی زنوز     
متخصص داخلی

دکتر بابک حسینی            متخصص جراح عمومی

دکتر حجت حقیقی منش    متخصص جراح عمومی

مجهز به پالس اکسی متری ، ECG ، مانیتور bedside  و مرکزی و پرتابل ، ونتیلاتور

شماره تلفن داخلی بخش: 134