صفحه اصلی > درباره بیمارستان > رسالت ، چشم انداز و اهداف 

رسالت بیمارستان:

بیمارستان فارابی بستک در چارچوب سیاستها و برنامه های وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان ،به عنوان تنها بیمارستان تخصصی منطقه سعی بر آن دارد تا خدمات تشخیصی درمانی را در بالاترین سطح از نظر کمی و کیفی ممکن به مردم و بیماران ارائه نماید. و تلاش در بهبود مستمر کیفیت خدمات ،ایمنی بیمار و رعایت حقوق بیمار و تکریم ارباب رجوع را سر لوحه تمام فعالیتهای خود قرار داده است و جلب رضایتمندی بیماران را از اهداف اصلی رسالت خویش میداندو نهایتا رسالت اصلی بیمارستان ارتقاء سطح سلامت مردم و اجرای هر چه دقیقتر منشور حقوق بیمار و رعایت طرح تکریم ارباب رجوع و حفظ کرامت انسانی می باشدتا مراجعین و بیماران با اعتماد و اطمینان کامل و آسودگی خیال جهت دریافت خدمات درمانی مورد نیاز خود با کمترین هزینه ممکن به این بیمارستان مراجعه نمایندو با حداکثر رضایتمندی ،پس از دریافت خدمات و حصول بهبودی این مرکز را ترک نمایند.

بیمارستان در راستای رسالت خویش که همانا ارائه بهترین خدمات درمانی به مردم می باشد،خود را متعهد می داند که با تمام توان در این راه گام بردارد، و خود را در برابر مردم،مدیران ارشد مافوق و مسئولین منطقه پاسخگو می داند.

چشم اندازبيمارستان فارابی بستك

مابرآن هستيم تا:

ü                             به عنوان بهترين بيمارستان ارائه دهنده مراقبت درماني باكيفيت برترومناسبترين هزينه درسطح منطقه شناخته شويم.

ü                      همه ساله به عنوان واحدعملياتي برترونمونه درسطح شهرستان شناخته شويم.

ü                      با توسعه بیمارستان و احداث طبقه دوم و سی تی اسکن خدمات بهتری به مراجعه کنندگان و مردم شریفمان ارئه دهیم .

ü                      ارائه دهنده يك الگوي موفق ازمديريت نوين وعلمي بيمارستاني باشيم.

ü                      سطح آگاهي واطلاعات كليه كاركنان خودرادرتمامي سطوح بطورمستمرارتقاءبخشيم.

ü                      ازفنآوري وتجهيزات مدرن وجديدپزشكي درارائه خدمات مطابق استانداردهااستفاده نماييم.

ü                             باايجادنگرش صحيح به انسانهاوبيماران  به عنوان اشرف مخلوقات وباحفظ كرامت انساني باتكيه براصول ومهارتهاي علمي وعملي پزشكي خدمات منحصربه فردي رابه بيماران ارائه نماييم.

ü                             باتكميل وتجهيزبيمارستان 64 تختخوابي فضاي فيزيكي مناسبتري رابراي ارئه خدمات بهترومطلوبترازلحاظ كمي وكيفي ايجادنماييم.

ü                             با اجرای کامل طرح تحول نظام سلامت ،رنج و درد بیماری و فشار سنگین هزینه های درمان را از دوش مردم برداریم.

ü                             با احداث بخش سیتي اسكن درجهت جذب سايررشته هاي تخصصي مانندجراحي مغزواعصاب،گوش وحلق وبيني،ارتوپدي و ... گام برداريم.

ارزشها

ü      مشتری مداری

ü      کرامت کارکنان

ü      تعالی جوئی وتفکرناب

ü      مسئولیتهای اجتماعی ومحیط زیست

ü      همدلی ومشارکت جوئی

 

ü      دانش محوری