صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > درآمد ترخیص 

نام واحد : درآمد و بیمه گری

مسئول واحد : احمد نعیم آبادی

سابقه کار : 15 سال

تعداد پرسنل : 2 نفر

شرح وظایف :

-نظارت بر میزان ورود و خروج پول از صندوق

-پیگیری بازپرداخت مطالبات از بیمه های طرف قرار داد و کسورات

-اعلام گزارش مالی به مدیر مالی به صورت روزانه یا ماهانه

- ثبت کلیه پرونده ها

- تهیه و تنظیم عملکرد بیمارستانی به صورت ماهانه

-ارسال اسناد بیمه ای

-چک کردن پرونده های بیماران

- جمع آوری پرونده های وصولی و انتقال آنان به حساب خزانه

- ثبت و نظارت بر رفع مشکلات و کسورات بیمه ای